Coming up

France 24
CH 327
 • Fri
  16
 • Sat
  17
 • Sun
  18
 • Mon
  19
 • Tue
  20
 • Wed
  21
 • Thu
  22
 • 12:00AM
   
  News Now
 • 12:15AM
   
  Headlines
 • 12:16AM
   
  Top Story
 • 12:30AM
   
  News
 • 12:45AM
   
  Headlines
 • 12:46AM
   
  Business
 • 12:51AM
   
  Sports
 • 01:00AM
   
  News
 • 01:10AM
   
  The Debate
 • 01:30AM
   
  Headlines
 • 01:32AM
   
  The Debate
 • 01:52AM
   
  Focus
 • 02:00AM
   
  News
 • 02:15AM
   
  Headlines
 • 02:16AM
   
  Business
 • 02:21AM
   
  Sports
 • 02:30AM
   
  News
 • 02:45AM
   
  Headlines
 • 02:46AM
   
  Media Watch
 • 02:51AM
   
  Focus
 • 03:00AM
   
  News
 • 03:17AM
   
  Headlines
 • 03:18AM
   
  Business
 • 03:30AM
   
  News
 • 03:45AM
   
  Headlines
 • 03:46AM
   
  Eye On Africa
 • 04:00AM
   
  News
 • 04:15AM
   
  Headlines
 • 04:16AM
   
  Business
 • 04:21AM
   
  Media Watch
 • 04:30AM
   
  News
 • 04:44AM
   
  Headlines
 • 04:46AM
   
  Eye On Africa
 • 05:00AM
   
  News
 • 05:15AM
   
  Headlines
 • 05:16AM
   
  Business + Media Watch
 • 05:30AM
   
  News
 • 05:45AM
   
  Headlines
 • 05:46AM
   
  Sports
 • 05:51AM
   
  Focus
 • 06:00AM
   
  News
 • 06:11AM
   
  The Debate
 • 06:30AM
   
  Headlines
 • 06:32AM
   
  The Debate
 • 06:52AM
   
  Focus
 • 07:00AM
   
  News
 • 07:15AM
   
  Business
 • 07:20AM
   
  Sports
 • 07:30AM
   
  News
 • 07:45AM
   
  Encore!
 • 08:00AM
   
  News
 • 08:15AM
   
  Focus
 • 08:20AM
   
  You Are Here
 • 08:30AM
   
  News
 • 08:45AM
   
  Eye On Africa
 • 09:00AM
   
  News
 • 09:11AM
   
  The Debate
 • 09:30AM
   
  Headlines
 • 09:32AM
   
  The Debate
 • 09:52AM
   
  You Are Here
 • 10:00AM
   
  News
 • 10:15AM
   
  Across Africa
 • 10:30AM
   
  News
 • 10:45AM
   
  The Observers
 • 10:51AM
   
  Banlieue Project
 • 11:00AM
   
  News
 • 11:15AM
   
  Eye On Africa
 • 11:30AM
   
  News
 • 11:45AM
   
  Encore!
 • 12:00PM
   
  News
 • 12:15PM
   
  Headlines
 • 12:16PM
   
  Business
 • 12:20PM
   
  More News
 • 12:25PM
   
  In The Press
 • 12:30PM
   
  News
 • 12:45PM
   
  Headlines
 • 12:46PM
   
  Focus
 • 12:51PM
   
  Sports
 • 12:56PM
   
  News Sign Off
 • 01:00PM
   
  News
 • 01:17PM
   
  Headlines
 • 01:18PM
   
  Business
 • 01:22PM
   
  In The Press
 • 01:30PM
   
  News
 • 01:45PM
   
  Headlines
 • 01:46PM
   
  Global Grid
 • 01:51PM
   
  Focus
 • 01:56PM
   
  News Sign Off
 • 02:00PM
   
  News
 • 02:16PM
   
  Headlines
 • 02:17PM
   
  Business
 • 02:22PM
   
  More News
 • 02:30PM
   
  News
 • 02:40PM
   
  Perspective
 • 02:45PM
   
  Headlines
 • 02:46PM
   
  Focus + Sports
 • 02:56PM
   
  News Sign Off
 • 03:00PM
   
  News
 • 03:16PM
   
  Headlines
 • 03:17PM
   
  Business
 • 03:22PM
   
  In The Press
 • 03:30PM
   
  News
 • 03:45PM
   
  Headlines
 • 03:46PM
   
  A La Carte
 • 03:51PM
   
  Focus
 • 04:00PM
   
  News
 • 04:15PM
   
  Inside The Americas
 • 04:30PM
   
  News
 • 04:45PM
   
  Focus
 • 04:50PM
   
  Sports
 • 05:00PM
   
  News
 • 05:15PM
   
  French Connections
 • 05:21PM
   
  The Observers
 • 05:30PM
   
  News
 • 05:45PM
   
  Correspondence
 • 06:00PM
   
  News
 • 06:16PM
   
  Encore!
 • 06:30PM
   
  News
 • 06:45PM
   
  Fashion
 • 06:51PM
   
  You Are Here
 • 07:00PM
   
  News
 • 07:15PM
   
  Headlines
 • 07:16PM
   
  More News
 • 07:19PM
   
  Business
 • 07:30PM
   
  News
 • 07:45PM
   
  Headlines
 • 07:46PM
   
  In The Press
 • 07:51PM
   
  More News
 • 08:00PM
   
  News
 • 08:15PM
   
  Headlines
 • 08:16PM
   
  Culture Critics
 • 08:21PM
   
  Sports
 • 08:30PM
   
  News
 • 08:45PM
   
  Headlines
 • 08:46PM
   
  Focus
 • 08:51PM
   
  Sports
 • 09:00PM
   
  News
 • 09:15PM
   
  Across Africa
 • 09:30PM
   
  News
 • 09:45PM
   
  Down To Earth
 • 09:51PM
   
  Focus
 • 10:00PM
   
  News
 • 10:15PM
   
  You Are Here
 • 10:21PM
   
  Fashion
 • 10:30PM
   
  News
 • 10:45PM
   
  The 51%
 • 11:00PM
   
  News
 • 11:16PM
   
  Encore!
 • 11:30PM
   
  News
 • 11:45PM
   
  France In Focus
 • 12:00AM
   
  News
 • 12:15AM
   
  Headlines
 • 12:16AM
   
  Top Story
 • 12:30AM
   
  News
 • 12:45AM
   
  Headlines
 • 12:46AM
   
  Business
 • 12:51AM
   
  Sports
 • 01:00AM
   
  News
 • 01:10AM
   
  The Debate
 • 01:30AM
   
  Headlines
 • 01:32AM
   
  The Debate
 • 01:52AM
   
  Focus
 • 02:00AM
   
  News
 • 02:15AM
   
  Headlines
 • 02:16AM
   
  Business
 • 02:21AM
   
  Sports
 • 02:30AM
   
  News
 • 02:45AM
   
  Headlines
 • 02:46AM
   
  Media Watch
 • 02:51AM
   
  Focus
 • 03:00AM
   
  News
 • 03:17AM
   
  Headlines
 • 03:18AM
   
  Business
 • 03:30AM
   
  News
 • 03:45AM
   
  Headlines
 • 03:46AM
   
  Eye On Africa
 • 04:00AM
   
  News
 • 04:15AM
   
  Headlines
 • 04:16AM
   
  Business
 • 04:21AM
   
  Media Watch
 • 04:30AM
   
  News
 • 04:44AM
   
  Headlines
 • 04:46AM
   
  Eye On Africa
 • 05:00AM
   
  News
 • 05:15AM
   
  Headlines
 • 05:16AM
   
  Business + Media Watch
 • 05:30AM
   
  News
 • 05:45AM
   
  Headlines
 • 05:46AM
   
  Sports
 • 05:51AM
   
  Focus
 • 06:00AM
   
  News
 • 06:11AM
   
  The Debate
 • 06:30AM
   
  Headlines
 • 06:32AM
   
  The Debate
 • 06:52AM
   
  Focus
 • 07:00AM
   
  News
 • 07:15AM
   
  Business
 • 07:20AM
   
  Sports
 • 07:30AM
   
  News
 • 07:45AM
   
  Encore!
 • 08:00AM
   
  News
 • 08:15AM
   
  Focus
 • 08:20AM
   
  You Are Here
 • 08:30AM
   
  News
 • 08:45AM
   
  Eye On Africa
 • 09:00AM
   
  News
 • 09:11AM
   
  The Debate
 • 09:30AM
   
  Headlines
 • 09:32AM
   
  The Debate
 • 09:52AM
   
  You Are Here
 • 10:00AM
   
  News
 • 10:15AM
   
  Across Africa
 • 10:30AM
   
  News
 • 10:45AM
   
  The Observers
 • 10:51AM
   
  Banlieue Project
 • 11:00AM
   
  News
 • 11:15AM
   
  Eye On Africa
 • 11:30AM
   
  News
 • 11:45AM
   
  Encore!
 • 12:00PM
   
  News
 • 12:15PM
   
  Headlines
 • 12:16PM
   
  Business
 • 12:20PM
   
  More News
 • 12:25PM
   
  In The Press
 • 12:30PM
   
  News
 • 12:45PM
   
  Headlines
 • 12:46PM
   
  Focus
 • 12:51PM
   
  Sports
 • 12:56PM
   
  News Sign Off
 • 01:00PM
   
  News
 • 01:17PM
   
  Headlines
 • 01:18PM
   
  Business
 • 01:22PM
   
  In The Press
 • 01:30PM
   
  News
 • 01:45PM
   
  Headlines
 • 01:46PM
   
  Global Grid
 • 01:51PM
   
  Focus
 • 01:56PM
   
  News Sign Off
 • 02:00PM
   
  News
 • 02:16PM
   
  Headlines
 • 02:17PM
   
  Business
 • 02:22PM
   
  More News
 • 02:30PM
   
  News
 • 02:40PM
   
  Perspective
 • 02:45PM
   
  Headlines
 • 02:46PM
   
  Focus + Sports
 • 02:56PM
   
  News Sign Off
 • 03:00PM
   
  News
 • 03:16PM
   
  Headlines
 • 03:17PM
   
  Business
 • 03:22PM
   
  In The Press
 • 03:30PM
   
  News
 • 03:45PM
   
  Headlines
 • 03:46PM
   
  A La Carte
 • 03:51PM
   
  Focus
 • 04:00PM
   
  News
 • 04:15PM
   
  Inside The Americas
 • 04:30PM
   
  News
 • 04:45PM
   
  Focus
 • 04:50PM
   
  Sports
 • 05:00PM
   
  News
 • 05:15PM
   
  French Connections
 • 05:21PM
   
  The Observers
 • 05:30PM
   
  News
 • 05:45PM
   
  Correspondence
 • 06:00PM
   
  News
 • 06:16PM
   
  Encore!
 • 06:30PM
   
  News
 • 06:45PM
   
  Fashion
 • 06:51PM
   
  You Are Here
 • 07:00PM
   
  News
 • 07:15PM
   
  Headlines
 • 07:16PM
   
  More News
 • 07:19PM
   
  Business
 • 07:30PM
   
  News
 • 07:45PM
   
  Headlines
 • 07:46PM
   
  In The Press
 • 07:51PM
   
  More News
 • 08:00PM
   
  News
 • 08:15PM
   
  Headlines
 • 08:16PM
   
  Culture Critics
 • 08:21PM
   
  Sports
 • 08:30PM
   
  News
 • 08:45PM
   
  Headlines
 • 08:46PM
   
  Focus
 • 08:51PM
   
  Sports
 • 09:00PM
   
  News
 • 09:15PM
   
  Across Africa
 • 09:30PM
   
  News
 • 09:45PM
   
  Down To Earth
 • 09:51PM
   
  Focus
 • 10:00PM
   
  News
 • 10:15PM
   
  You Are Here
 • 10:21PM
   
  Fashion
 • 10:30PM
   
  News
 • 10:45PM
   
  The 51%
 • 11:00PM
   
  News
 • 11:16PM
   
  Encore!
 • 11:30PM
   
  News
 • 11:45PM
   
  France In Focus
The browser you are using is not compatible with the Now Player website. Please click  here  for technical requirements.